Landing Page

Landing page ali Ciljna stran je lahko katera koli stran, na kateri nekdo pristane, ko klikne na poziv k dejanju v primeru spletnega trženja. Ciljne strani so namenske, specifične za določeno promocijo ali tržno akcijo. So povsem samostojne, kar pomeni, da nimajo nikakršne povezave z osnovno spletno stranjo, kot je npr. globalna navigacija in ostalo. Do nje dostopate lahko le preko povezave, ki jo posredujete v svoji tržni vsebini (na primer poziv k dejanju v e-poštnem sporočilu, na Google Ads, Facebook ali kakšni drugi kampaniji).

Ciljne strani so postavljene ločeno od vašega spletnega mesta ali pa na spletni strani tako, da nimajo nikakršne oblikovne povezave. Osredotočijo se na en sam cilj, ki ga zastavimo z oglaševalsko akcijo, s pomočjo analitike, poročanja in testiranja pa spremljamo učinkovitost akcije in merimo stopnjo konverzije (to je razmerje med obiskovalci, ki se pretvorijo v dejanske stranke glede na zastavljene cilje: nakup, pridobivanje e-naslovov, prenosi, prijave na predstavitve, povpraševanje itd).

Ciljne strani oblikujemo z namenom:

  • da zajamemo čim več vodil do potencialnih strank za nadaljnje trženje (npr. zbiranje e-naslovov)
    ali
  • da se potencialni kupci hitreje odločijo za nakup, s pozivom klik na gumb »KUPI« jih pošljete v svoj prodajni kanal.

To ustvarja potrebo po dveh vrstah ciljne strani – strani, ki generirajo potencialne kupce – Lead generation landing page in strani, ki s klikom pridejo na ciljno stran – Click-through landing page.

Ciljne strani za zbiranje potencialnih strank - Lead generation landing pages

Najdragocenejsi podatek, ki ga lahko dobite s pomočjo Ciljne strani, je e-poštni naslov nekoga, ki vam daje dovoljenje za nadaljnje tržne akcije. Na ta način poskusite obiskovalca pretvoriti v stranko. S pomočjo Landing Paga pridete do direktne komunikacije s stranko.

Pogost primer tovrstnih ciljnih strani je zasnovan tako, da zajame podatke o obiskovalcu (največkrat e-naslov in druge osebne podatke) v zameno za kakšno darilo (e-book, popusti itd).

Ciljne strani z namenom klika za nakup - Click-through landing pages

Ciljne strani za klikanje so zasnovane kot povezava med tržnim oglasom in končno destinacijo. Cilj te strani je, da »ogrejemo« obiskovalca za nakupno odločitev. Tovrstne strani vsebujejo dovolj zanimivih in koristnih informacij o izdelku ali storitvi (opisi, ugodnosti, koristi), ki pripeljejo kupca do končne odločitve: nakupa. S klikom na gumb ga vodite naprej v nakupovalni voziček ali blagajno.

Ciljne strani morajo imeti odstranjene vse navigacije in dodatne moteče povezave, tako da obiskovalci lahko izvedejo le eno samo dejanje. Klik na poziv k dejanju.

NASVET: Uporabite ciljne strani  za vse vaše potrebe oglaševalskih akcij. NE POZABITE - nikoli, ponavljam - nikoli ne začnite oglaševalske akcije brez ciljne strani.

Moč sporočilnega ujemanja

Ko stranko nagovorite k akciji, je izredno pomembno sporočilo, ki ji ga posredujete. Le to se mora 100% ujemati s sporočilom na ciljni strani. Z ujemajočim se naslovom le še dodatno okrepite namen sporočila. Stranke namreč postanejo nestrpne, če sporočilo ni jasno in hitro, ter zapustijo stran. Vsekakor je najboljša rešitev kar enak (kopiran in prilepljen) naslov v gumbu pri pozivu k akciji in potem naslovu na sami ciljni strani.

Spodaj imamo primer oglasnega benerja in ciljne strani, na kateri stranka pristane, ko klikne na gumb za akcijo. Vidimo, da se naslova popolnoma ujemata, prav tako pa tudi sporočilo.

Bolj ko sta oglas s klikom na akcijo in potem naslov ciljne spletne strani kontekstualno povezana, večja je verjetnost, da se bodo potencialne stranke odločile za končen korak, bodisi, da je to nakup, oddaja e-naslova ali kaj drugega.

Odličen način, kako bi zagotovili popolno sporočilo je, da na en list papirja natisnete pripravljen CTA oglas, na drugega pa ciljno stran z naslovom. Nato primerjajte oba napisa tako, da položite enega pod drugega in ju večkrat obrnete. Se vam zdi, da oba primerka povzročita ujemanje izkušenj?